PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA INPAKT pircēju personas datus apstrādā ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA INPAKT izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, kā arī no nelikumīgas apstrādes. Iegādājoties Interneta veikalā www.latviesiem.lv piedāvātās preces, Pircējs piekrīt un atļauj SIA INPAKT izmantot un apstrādāt pircēja personas datus,  pirkuma un piegādes noformēšanai.

SIA  INPAKT nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību un nekādā veidā tos neizplata un neizpauž trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams apmaksas vai piegādes veikšanai pēc Pircēja pieprasījuma. Pircējam, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju: kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas; kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem; informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti. Pircēju personas dati netiek uzglabāti.